Logo Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Nagrody PTF za rok 2020

Z przyjemnością informujemy, że Nagrodę Naukową PTF im. Wojciecha Rubinowicza za rok 2020 przyznano prof. Dariuszowi Kaczorowskiemu z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, za wybitny wkład w odkrycia chronionych topologicznie nietrywialnych stanów elektronowych w modelowych materiałach semimetalicznych.

Nagrodzono również inne osoby zgłoszone przez Oddział Wrocławski PTF: Wyróżnienie za pracę magisterską otrzymał mgr Maksymilian Środa z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej za pracę pt: „Spin transport in disordered Hubbard chains with broken SU(2) symmetry”, natomiast Nagrodę PTF II stopnia dla Wyróżniających się Nauczycieli przyznano mgr Annie Bukiewicz-Szul z LO nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu za odkrywanie uczniowskich talentów i rozbudzanie zainteresowań fizyką, astronomią i techniką.

Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych!

Informacje o pozostałych nagrodach.


Sprawozdanie z działalności Oddziału

w latach 2018-2019

Przedstawiamy Państwu sprawozdanie z działalności Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Być może będzie ono przyczyną konstruktywnej krytyki, początkiem dyskusji, inspiracją do nowych działań lub zachętą do większego osobistego zaangażowania się w działalność Oddziału, do której gorąco zapraszamy podczas Roku Fizyki.

Sprawozdanie za lata 2018-2019

Protokół z zebrania


XLV Zjazd Fizyków Polskich

Organizowany przez Oddział Krakowski PTF

45. Zjazd Fizyków Polskich, współorganizowany przez uczelnie wyższe związane z nauczaniem i badaniami fizycznymi, odbędzie się we wrześniu 2019 roku w Krakowie.

Więcej informacji na stronie Zjazdu.


XLIV Zjazd Fizyków Polskich

Organizowany przez Oddział Wrocławski PTF

Mamy przyjemność ogłosić, że 44. Zjazd Fizyków Polskich, współorganizowany przez Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Wrocławski i Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, odbył się we wrześniu 2017 roku we Wrocławiu. Serdecznie dzięujemy wszystkim uczestnikom!

Więcej informacji na stronie Zjazdu.


XIV edycja konkursu FIZBIT

Oprogramowanie popularyzujące fizykę

Instytuty Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają do udziału w kolejnej edycji konkursu na oprogramowanie popularyzujące fizykę. Termin składania prac: 11 kwietnia 2018 roku.

Strona konkursu


Olimpiada Fizyczna

Przy Oddziale Wrocławskim PTF działa Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej organizujący zawody dla uczniów z województwa dolnośląskiego. Przewodniczącym Komitetu jest dr hab. Dariusz Grech, prof. UWr, a sekretarzem dr Jacek Brona. Obecnie realizowana jest 68. OF. Bliższe informacje o kolejnych etapach Olimpiady i osobach zakwalifikowanych do nich znaleźć można na stronie.


Otwarty Międzyszkolny Konkurs Fizyczny
im. Bożeny Koronkiewicz

Organizatorami Konkursu są: Liceum Ogólnokształcące Nr X we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska oraz Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Konkurs odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Wszyscy Finaliści i Laureaci Konkursu, otrzymują nagrody rzeczowe a Laureaci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na Politechnice Wrocławskiej lub Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego bez postępowania kwalifikacyjnego.
Szczegółowe informacje o Konkursie można znaleźć na stronie.


Cykl wykładów dla uczniów

Wykłady z fizyki

Instytuty Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Fizyczne zapraszają uczniów szkół średnich na wykłady z fizyki z pokazami. Będą się one odbywały w soboty w Instytucie Fizyki Doświadczalnej przy pl. Maksa Borna 9, w Sali im. Jana Rzewuskiego, według harmonogramu .


Cykl wykładów popularnonaukowych

Wykłady z astronomii z pokazem nieba

Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego zainteresowanych na wykłady z astronomii z obserwacjami. Będą się one odbywały w piątki po zmierzchu w Instytucie Astronomicznym przy pl. Kopernika 11 według harmonogramu podanego na stronie:.

Harmonogram wykładów


Seminarium Środowiskowe

"Problemy dydaktyki fizyki"

Zakład Nauczania Fizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Fizycznego zapraszają nauczycieli fizyki (i inne osoby zainteresowane dydaktyką fizyki) do udziału w seminariach środowiskowych "Problemy dydaktyki fizyki" . W ramach tych spotkań chcemy dyskutować na tematy związane z nauczaniem fizyki na różnych etapach edukacyjnych, jak również umożliwić Państwu wysłuchanie ciekawych wykładów z fizyki i o fizyce. Seminaria będą odbywały się w środy, o godz. 16.00, w Instytucie Fizyki Doświadczalnej, pl. Maksa Borna 9, w sali 119. Więcej informacji na stronie.


Zajęcia edukacyjne dla licealistów

Szkolne Warsztaty Fizyczne

Liceum Ogólnokształcące nr V we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pod patronatem Oddziału Wrocławskiego PTF organizuje, dwa razy do roku, Szkolne Warsztaty Fizyczne (WF). Jest to propozycja wyjazdowych zajęć edukacyjnych dla licealistów obejmujących tematykę fizyczną i promujących aktywność fizyczną. Więcej informacji na profilu WF-ów na Facebooku.


Cykl wykładów popularnonaukowych

Wydział Podstawowych Problemów Techniki oraz Polskie Towarzystwo Fizyczne zapraszają uczniów, nauczycieli i inne osoby zainteresowane fizyką na doroczny cykl wykładów popularnonaukowych. Będą się one odbywały w sali 322 gmachu A1 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27 według załączonego harmonogramu.

Harmonogram wykładów


Turniej Młodych Fizyków

Ogólnopolski półfinał również we Wrocławiu!

Dzięki staraniom Zarządu Oddziału PTF Wrocław dołączył do grupy miast organizujących półfinał polskiej edycji Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków (IYPT), który jest jednym z największych i najbardziej prestiżowych konkursów międzynarodowych z fizyki, łączących w sobie elementy pracy naukowej, pracy zespołowej oraz umiejętności prezentacji wyników badań. Więcej informacji na stronie oraz na profilu na Facebooku.

Posiedzenia naukowe

Najbliższe posiedzenie

Na kolejnym posiedzeniu naukowym Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego, połączonym z Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej, które odbędzie się w trybie zdalnym w poniedziałek, 5 października 2020 roku o godz. 11:15

Prof. Marek Stankiewicz

z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Centrum SOLARIS, wygłosi wykład pt.

"SOLARIS - Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego"


Serdecznie zapraszamy!

Plakat posiedzenia

Poprzednie posiedzenia:

prof. Piotr Perlin

prof. Adam Proń

prof. Anna Szmyrka-Grzebyk

dr hab. Joanna Molenda-Żakowicz

prof. Helmut Satz

prof. Johanna Stachel, prof. Peter Braun-Munzinger

Prof. Czesław Skierbiszewski

Prof. Czesław Radzewicz

Dr Sławomir Drobczyński

Dr Henryk Wojewoda

Prof. Edward Malec

Prof. Koji Sugioka

Dr hab. Andrzej Dragan

Prof. Ewa Rondio

Dr Marcin Dąbrowski

Prof. Stanisław Drożdż


Seminaria we Wrocławiu

Informacje o wszystkich seminariach fizycznych obywających się we Wrocławiu można znaleźć na poniższych stronach poszczególnych instytutów.

Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr
Instytut Fizyki Teoretycznej UWr
Katedry Fizyki PWr
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN