Logo Polskiego Towarzystwa Fizycznego

XLIV Zjazd Fizyków Polskich

Organizowany przez Oddział Wrocławski PTF

Mamy przyjemność ogłosić, że kolejny Zjazd Fizyków Polskich, współorganizowany przez Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Wrocławski i Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, odbył się we wrześniu 2017 roku we Wrocławiu. Serdecznie dzięujemy wszystkim uczestnikom!

Więcej informacji na stronie Zjazdu.


XII edycja konkursu FIZBIT

Oprogramowanie popularyzujące fizykę

Instytuty Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają do udziału w kolejnej edycji konkursu na oprogramowanie popularyzujące fizykę. Termin składania prac: 30 stycznia 2016 roku.

Strona konkursu


Cykl wykładów dla uczniów

Wykłady z fizyki z pokazami - wiosna 2016

Instytuty Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Fizyczne zapraszają uczniów szkół średnich na wykłady z fizyki z pokazami. Będą się one odbywały w soboty w Instytucie Fizyki Doświadczalnej przy pl. Maksa Borna 9, w Sali im. Jana Rzewuskiego według załączonego harmonogramu.

Harmonogram wykładów

Poprzednie edycje

jesień 2015 r.


Cykl wykładów popularnonaukowych

Wykłady z astronomii z pokazem nieba

Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego zainteresowanych na wykłady z astronomii z obserwacjami. Będą się one odbywały w piątki po zmierzchu w Instytucie Astronomicznym przy pl. Kopernika 11 według harmonogramu podanego na stronie:.

Harmonogram wykładów


Lekcje fizyki

Wykłady z pokazami dla szkół

Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego proponuje wykłady z fizyki dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Dolnego Śląska. Będą się one odbywały w Instytucie Fizyki Doświadczalnej przy pl. Maksa Borna 9, w Sali im. Jana Rzewuskiego. Więcej informacji na stronie:

Lekcje fizyki


Lekcje astronomii

Wykłady z pokazami dla szkół

Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego proponuje multimedialne wykłady z astronomii dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Dolnego Śląska. Będą się one odbywały w Instytucie Astronomicznym przy pl. Kopernika 11. Więcej informacji na stronie:

Lekcje astronomii


Cykl wykładów dla nauczycieli

Seminarium Środowiskowe "Problemy dydaktyki fizyki" - wiosna 2016

Zakład Nauczania Fizyki w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Fizycznego zaprasza nauczycieli (i inne osoby zainteresowane dydaktyką fizyki) na cykl ciekawych wykładów z fizyki oraz na tematy związane z nauczaniem fizyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Tradycyjnie będą się one odbywały w środy o godzinie 16:00 w sali nr 119 w Instytucie Fizyki Doświadczalnej przy pl. Maksa Borna 9. Więcej informacji na stronie: http://www.wfia.uni.wroc.pl/?s=119

Harmonogram wykładów

Poprzednie edycje

jesień 2015 r.


XLIII Zjazd Fizyków Polskich

6-11 września 2015 roku, Kielce

W imieniu Oddziału Kieleckiego zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym Zjeździe Fizyków Polskich połączonym z Walnym Zebraniem Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Zaproszenie na Zjazd


Biuletyn Zarządu Głównego

nr 2/2015

Ukazał się drugi numer biuletynu Zarządu Głównego.

Biuletyn ZG PTF nr 2/2015

Biuletyn ZG PTF nr 1/2015


Zajęcia edukacyjne dla licealistów

IV Szkolne Warsztaty Fizyczne - wiosna 2015

Liceum Ogólnokształcące nr I we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pod patronatem Oddziału Wrocławskiego PTF organizuje kojelną edycję Szkolnych Warsztatów Fizycznych (WF-ów). Jest to propozycja wyjazdowych zajęć edukacyjnych dla licealistów obejmujących tematykę fizyczną i promujących aktywność fizyczną. Więcej informacji na stronach:

http://wf.wgan.pl/
Profil WF-ów na serwerze Google+
Profil WF-ów na Facebook'u

Poprzednie edycje

III WF-y (jesień 2014)

II WF-y (wiosna 2014)

I WF-y (jesień 2013)


Cykl wykładów popularnonaukowych

XXII Cykl wykładów popularyzujących fizykę

Wydział Podstawowych Problemów Techniki oraz Polskie Towarzystwo Fizyczne zapraszają uczniów, nauczycieli i inne osoby zainteresowane fizyką na doroczny cykl wykładów popularnonaukowych. Będą się one odbywały w sali 322 gmachu A1 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27 według załączonego harmonogramu.

Harmonogram wykładów

Poprzednie edycje

XXI Cykl Wykładów (wiosna 2014)


Sprawozdanie z działalności Oddziału

w latach 2014-2015

Przedstawiamy Państwu roczne sprawozdanie z działalności Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Być może będzie ono przyczyną konstruktywnej krytyki, początkiem dyskusji, inspiracją do nowych działań lub zachętą do większego osobistego zaangażowania się w działalność Oddziału.

Sprawozdanie za lata 2014-2015


Turniej Młodych Fizyków 2016

Polski półfinał również we Wrocławiu!

Dzięki staraniom Zarządu Oddziału Wrocław dołączył do grupy miast organizujących połfinał polskiej edycji Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków (IYPT), który jest jedną z największych i najbardziej wpływowych konkurencji międzynarodowy z fizyki, łączący w sobie elementy pracy naukowej, pracy zespołowej oraz umiejętności przemówień publicznych. Więcej informacji na stronie http://tmf.org.pl/pl/ oraz na profilu na Facebook'u https://www.facebook.com/polfinalTMFWroclaw

Program półfinału we Wrocławiu

Posiedzenia naukowe

Najbliższe posiedzenie

Na kolejnym posiedzeniu naukowym Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego, połączonym z Seminarium Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się w piątek, 20 października 2017 roku o godz. 12.15 w Sali im. Jana Rzewuskiego przy Placu Maxa Borna 9

dr hab. Tobias Fischer

Instytut Fizyki Teoretycznej UWr, wygłosi wykład pt.

"The origin of heavy elements in the Universe"

Serdecznie zapraszamy!

Plakat posiedzenia

Poprzednie posiedzenia w 2017 roku

2017-07-05

2017-04-28

2017-04-21

2017-04-07

2017-03-10

2017-03-06


Seminaria we Wrocławiu

Informacje o wszystkich seminariach fizycznych obywających się we Wrocławiu można znaleźć na poniższych stronach poszczególnych instytutów.

Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr
Instytut Fizyki Teoretycznej UWr
Katedry Fizyki PWr
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN