Logo Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTF

Przewodniczący

dr hab. Ewa Dębowska, emerytowana profesor nadzw. UWr
Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego

Wiceprzewodniczący

dr Tomasz Greczyło
Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego

Sekretarz

dr inż. Wojciech Rudno-Rudziński
Katedra Fizyki Doświadczalnej Politechniki Wrocławskiej

Skarbnik

dr hab. Janusz Miśkiewicz
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Członkowie

dr Jacek Brona
Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Bernard Jancewicz, emerytowany profesor UWr
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. inż Włodzimierz Salejda, prof. nadzw. PWr
Katedra Optyki i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej